LẠM BÀN VỀ LƯƠNG

Trong thâm tâm của hầu hết người lao động về vấn đề việc làm thì đều mong muốn kiếm được một công việc phù hợp với năng lực – sở thích, có cơ hội phát triển, đồng nghiệp hòa đồng – gần gũi và chính sách lương bổng hậu hĩnh. Hiểu được nỗi lòng ấy của người lao động, các doanh nghiệp luôn cân nhắc, xem xét về vấn đề này để tuyển người phù hợp với công việc của doanh nghiệp mình. Qua quá trình làm việc, một trong những nỗi đau đầu của không ít lãnh đạo doanh nghiệp, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp nhỏ, đó chính là vấn đề chính sách lương bổng trả cho người lao động.

Với nhiều doanh nghiệp nhỏ, việc đòi hỏi nhân sự phải có chuyên môn cao, khả năng làm việc giải quyết vấn đề  linh hoạt để phù hợp với nhiều công việc thường không được chú trọng đến ngay từ đầu trong khâu tuyển dụng. Lý do một phần do công việc tại các công ty này thông thường không đòi hỏi trình độ phải cao, thường được yêu cầu làm việc theo mô tuýp công việc sẵn có, không đòi hỏi nhân viên cần sáng tạo và dĩ nhiên, chính sách lương trả cho người lao động không hấp dẫn bằng các công ty lớn. Do vậy, việc đòi hỏi ngay từ đầu phải tuyển được nhân sự chất lượng cao thường không được chú trọng hoặc nếu chú trọng cũng rất khó khăn trong việc tuyển dụng và giữ người tài đúng nghĩa. Do vậy, ứng với nhân viên làm các công việc như vậy và cân đối quỹ lương của doanh nghiệp thì khi mới tuyển dụng, các doanh nghiệp nhỏ thường trả lương cao nhất chỉ ở mức trung bình khá so với toàn thị trường.

Với các doanh nghiệp nhỏ, quỹ lương trả cho người lao động thường được cố định trong một khoản nhất định. Doanh nghiệp cân nhắc giữa doanh thu, chi phí, lợi nhuận hàng năm để ấn định quỹ lương hàng tháng cho cân đối hài hòa giữa mục tiêu đảm bảo việc công ty phát triển, cổ đông được đảm bảo lợi tức hàng năm, người lao động được đủ sống và có mức sống ngày một nâng cao.

Qua quá trình làm việc lâu dài, lương của người lao động có xu hướng tăng. Việc tăng lương này do người lao động đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp, doanh nghiệp ghi nhận những đóng góp của người lao động, công ty muốn giữ và thu hút nhân tài… Tuy nhiên, không ít trường hợp người lao động vẫn chỉ được trả mức lương cố định ban đầu hoặc tăng thấp do chưa đáp ứng tốt nhu cầu công việc, không chủ động trong những việc trong chuyên môn được giao và công việc phổ thông ngoài chuyên môn nhưng được giao việc, không có những đóng góp giúp công ty phát triển…

Do vậy, về phía người lao động, khi vào làm việc tại bất kỳ doanh nghiệp nào, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ khi sự đòi hỏi ban đầu của doanh nghiệp về trình độ của người lao động không cao, người lao động cần làm gì để thu nhập ngày càng cao.

Trước tiên, cần thể hiện xuất sắc công việc chuyên môn của mình, bao gồm cả việc thực hiện tốt công việc được giao, có các chính sách cải tiến công việc, giúp tiết kiệm chi phí cho công ty, tăng năng suất lao động, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp, công ty trong những công việc khác trong khả năng của mình.

Khi đó, công ty phát triển, lợi nhuận tăng cao, doanh nghiệp có thể tăng quỹ lương trả cho người lao động. Khi đó, năng lực và kết quả thực hiện công việc của người lao động sẽ được công ty đền đáp thông qua lương, thưởng một cách xứng đáng.